Държавите, които са подписали и ратифицирали договора, ще трябва да гарантират, че на международните споразумения за разрешаване на търговски спорове ще се придава изпълнителна сила от техните съдилища.

До подписване на конвенцията споразуменията, постигнати в медиация между двама или повече търговци врамките на спор, не подлежаха на изпълнение извън границите на съответната държава.

От съдилищата на държавите, подписали Конвенцията, се очаква да разглеждат молби – както за изпълнение на такива споразумения постигнати в медиация, така и за позволяване на страната да се позове на споразумението, за да докаже, че съответният правен въпрос, е бил вече разрешен.

Източник: https://www.straitstimes.com/singapore/key-facts-about-the-singapore-convention-on-mediation?fbclid=IwAR3CtNXNJaeE3IlT5fkaUI-qZAFxgDaleen8PsCRm7Ty1jIq9ghlJprX_XU

Още по темата: https://www.straitstimes.com/singapore/singapore-convention-shows-countries-can-come-to-consensus-pm-lee-hsien-loong