На разположение на читателите са три каталога - „Систематичен каталог по отрасли на правото“, „Азбучен каталог на авторите“ и „Азбучен каталог на заглавията“. Те са достъпни, както в двата филиала на библиотеката, така и на сайта на Висшия адвокатски съвет - https://www.vas.bg/bg/a/biblioteka .

Библиотечният фонд е достъпен и се ползва не само от адвокати, но и от широк кръг читатели, включително преподаватели, научни работници, юристи от различни правни профсии, студенти.

Информация за новопостъпилите книги във фонда на Библиотеката може да се види във всеки брой на списание „Адвокатски преглед” в рубриката „Правна книжнина”.