Уважаеми колеги,

Приемете поздравленията ни по повод 10-ти декември – Деня на европейските адвокати!

Празник, който неслучайно съвпада със Световния ден за защита на човешките права.

Словото е основно оръжие на адвокатите. Ето защо правото на свободно изразяване, което е акцент при отбелязването им през 2015 г., прави тези празници още по-значими и символни.

Смисълът на дни като тези е в признанието за адвокатската професия навсякъде в Европа. Но те са и дни, в които съвременното човечество си напомня, че няма развитие без гаранции за спазване на основните човешки права.

Бъдете здрави, все така всеотдайни и прецизни в своята работа!

ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ