„Няма да са нужни скъпоплатени адвокати и юридически услуги – само с едно заявление след изтичане на 10-ата година длъжникът като го изпрати до кредитора и като каже, че е изтекла 10-годишната абсолютна давност и не дължи, трябва да се прекратят изпълнителни дела и всякакво съдебно преследване. Това е много важно, защото имаме и друг вид преследване – това на колекторите“, коментира евродепутатът Емил Радев при представянето на промените от управляващите.

В мотивите си депутатите от управляващото мнозинство заявяват, че в момента има изпълнителни производства срещу граждани, които продължават над 10 години, като през цялото време на длъжника се начисляват лихви, такси и разноски. „Изпълнителните производства могат да продължат до безкрайност, въпреки че длъжникът е загубил голяма част или цялото си имуществото и е в обективна невъзможност да изплати своите дългове. Съгласно действащото законодателство при смърт на длъжника, изпълнителните действия продължават срещу неговите наследници“, изтъкват те.

И обясняват, че в България нито има процедура за обявяване на неплатежоспособност на физически лица, нито има абсолютна давност за задълженията им. „Институтът на абсолютната давност в ЕС е регламентиран в Гражданските кодекси на Белгия, Германия, Франция, Португалия, Румъния и др. Тенденцията в голямата част от държавите-членки е в последните години да намаляват общите давностни срокове. В по-голямата част от държавите изрично е установен общ давностен срок, който варира от 3 години (например Румъния, Словакия, Германия, Дания, Чешката република) до 30 години (Австрия, Люксембург и отчасти Белгия). Като 10-годишният общ давностен срок е най-разпространен в законодателствата на държавите членки“, сочат вносителите.

Те припомнят, че в момента в Закона за задълженията и договорите е въведена обща 5-годишна давност или в определени случаи 3-годишна. „Уредената с чл. 110 и 111 от ЗЗД давност се прекъсва с предявяване на иск или възражение или с предприемане на действия за принудително изпълнение от страна на кредитора. Съгласно чл. 117 от ЗЗД от прекъсването на давността почва да тече нова давност и това може да продължи неограничен период от време и кредиторите безкрайно могат да преследват длъжниците – физически лица“, се изтъква в мотивите.

Като депутатите подчертават, че въвеждането на 10-годишна абсолютна погасителна давност няма да промени действащия режим за общата давност.

Освен това така ще се уеднакви режимът за погасяване на публичните и частни задължения на физически лица, а и ще се даде шанс на гражданите „да започнат от нулата и да градят на чисто своята семейна икономика“.

„Достатъчно са защитени и интересите на кредиторите защото десет години е един дълъг срок, в който кредиторите реално могат да съберат вземанията си, като в по-голямата си част от случаите те могат да се снабдят на извънсъдебно изпълнително основание с изпълнителен лист и да се възползват от ускорени съдебни процедури“, пише още в мотивите.
Източник: https://news.lex.bg/10-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d0%b0%d0%b1%d1%81%d0%be%d0%bb%d1%8e%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%bd/

Още по темата: https://www.investor.bg/biudjet-i-finansi/333/a/gerb-i-patriotite-se-obediniha-v-obshto-predlojenie-za-vechniia-dlyjnik-307025/

https://dariknews.bg/novini/bylgariia/gerb-i-op-iskat-da-slozhat-kraj-na-vechniia-dlyzhnik-sys-zakonovi-promeni-2230950

https://bnr.bg/post/101299761/zakonodatelni-promeni

https://legalworld.bg/kraj-na-vechniia-dlyjnik