Списък на кандидатите за изпит за адвокати и младши адвокати пролетна сесия - май 2016 г.

Пролетна сесия

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ 21, 22 май и 4 юни 2016 г.

Списък на кандидатите за адвокати и младши адвокати, допуснати до устния изпит, който ще се проведе на 30 май 2015 год.

Пролетна сесия

Изпитът ще се проведе в сградата на Висшия адвокатски съве - гр. София, ул. "Цар Калоян" №8, ет. 4 от 9.00 ч.© 2022 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни