​Форумът ще се проведе в периода 30 май —З юни 2023 г. в гр. София.

Българска асоциация за Европейско право (БАЕП) има удоволствието да представи на Вашето внимание своето домакинство на предстоящия юбилеен ХХХ-ти конгрес на Международната федерация по европейско право (FlDE). Като домакин БАЕП ще посрещне в София над 450 водещи чуждестранни и национални юристи в областта на правото на ЕС, сред които съдии, включително от Съда на Европейския съюз, висши държавници, представители на академичните среди и на деловия свят.

Конгресите на ФИДЕ са водещ форум за правото и ценностите на ЕС и представляват уникален шанс за приемащите държави и градове да популяризират своята култура и делови възможности. Това ще е първият конгрес на FlDE, който ще се проведе в Югоизточна Европа и представлява възможност за националните юристи да утвърдят своето заслужено място в международното юридическо общество.