В периода от февруари 2007 до февруари 2008 година наши представители са взели участие в международни форуми както следва:

14-20 февруари 2007 г. – ВИЕНА, АВСТРИЯ – Президентска конференция Заседание на ССВЕ

08-13 май 2007 г. - ЕДИНБУРГ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – заседание на ССВЕ

24-26 май 2007 г. – ОХРИД – Честване 52- годишнината на Македонската адвокатура

25-29 май 2007 г. – АНКАРА , ТУРЦИЯ – Национална конференцияна адвокатурата

27 юни – 01 юли 2007 г. – ЛЮБЛЯНА , СЛОВЕНИЯ - Заседание и семинар на ССВЕ

28 септември - 2 октомври 2007 г. - ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - Откриване на съдебната година в Лондон

30 октомври – 2ноември 2007 г. – ДУБРОВНИК, ХЪРВАТИЯ - Многостранна конференция “Законът и наказателната процедура в Европа”

27 октомври – 30 ноември 2007 г. – ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ – Откриване на съдебната година

05 – 09 декември 2007 г. - РИМ, ИТАЛИЯ - Конференцияпо случайвлизането на Българияв Европейския съюз