ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ СА ВЗЕЛИ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ФОРУМИ КАКТО СЛЕДВА :

1. февруари 2006 г. – ВИЕНА - Президентска конференция на европейските адвокатури

2. февруари 2006 г. – ВИЕНА - Заседание на ССВЕ

3. април 2006 г. – БУКУРЕЩ – Президентски съвет на Съюза на балканските адвокатури

4. май 2006 г. – ПОРТО, ПОРТУГАЛИЯ – Общо събрание на ССВЕ

5. май 2006 г. – ЛОНДОН – Първа годишна конференция на лидерите на адвокатските колегии

4. май 2006 г. – ЛОНДОН – Първа годишна конференция на лидерите на адвокатските колегии

5. май 2006 г. – КЬОЛН – Ден на немската адвокатура

6. май 2006 г. – ОХРИД – 51 годишнината на Македонската адвокатура

7. юни 2005 г. – ИСТАНБУЛ– Заседание на постоянния комитет на ССВЕ

8. септември 2006г. – ЛОНДОН – Откриване на съдебната година в Лондон

9. октомври 2006 г. – ЗАГРЕБ – Пето заседание на Регионалния съвет на адвокатските колегии в Югоизточна Европа

10. октомври 2006 г. - БРЮКСЕЛ – Заседание на ССВЕ

11. ноември 2006 г. – САЛВАДОР, БРАЗИЛИЯ – 50 Конгрес на Международния адвокатски съюз/UIA/

12. ноември 2006 г. – БРЮКСЕЛ – 105 Пленарна сесия на ССВЕ

13. ноември 2006 г. - ПАРИЖ - Откриване на съдебната година на Парижката адвокатска колегия

1. От 2001г. Висшият адвокатски съвет има признат статут на наблюдател към ССВЕ (Съвет на съветите на адвокатските колегии и правните общности в ЕС) и в това си качество е вземал дейно участие в работата на ССВЕ със съвещателен глас.

С решение на ССВЕ от 25.11.2006г. България бе приета за резервен член, считано от 1.1. 2007г. – дата съвпадаща с официалното приемане на България в ЕС. В заседанията българската делегация ще има право на 6 гласа.

Създаден през 1960г. , ССВЕ /Съветът на адвокатските съвети и правните общности на ЕС/ е официално призната представителна организация на адвокатите в ЕС и Европейската икономическа зона. ССВЕ е регистрирана в Белгия като международна асоциация с нестопанска цел.

ССВЕ осъществява връзката между адвокатските съвети и правните общности на страните-членки на ЕС и Европейската икономическа зона. Тя представлява всички адвокатски съвети и правни общности пред европейските институции и чрез тях около 500 000 адвокати в Европа и притежава съвещателен статут в ЕС.

ССВЕ се състои от 27 делегации, членовете на които се номинират от управителни органи на адвокатските съвети и правните общности в 27-те страни-членки. Има постоянна делегация в Съда на Европа, Първоинстанционния съд на Европейската общност и Съда на EFTA , както и постоянна делегация към Европейския съд за правата на човека.

Наш постоянен представител за ССВЕ е членът на Висшия адвокатски съвет адв. Петър Петров.

2. Висшият адвокатски съвет е редовен колективен член на IBA – Международна адвокатска асоциация със седалище в гр. Лондон, както и с UIA – международен адвокатски съюз със седалище в гр. Париж.

UIA e организация, създадена през 1927г. от група европейски адвокати-франкофони, убедени в необходимостта от поддържане на международни контакти между адвокатите.

Днес UIA е асоциация, отворена за всички адвокати в света. Обединява 200 адвокатски колегии, федерации и асоциации, които представляват повече от 2 млн. адвокати, а също така и няколко хиляди индивидуални членове от 110 страни.

Официалните езици са френски, английски испански, немски, арабски и португалски, но работните са френски, английски и испански.

Основните цели на организацията са:

- да промоцира основните принципи на професията

- посредством правото и мира да допринася за установяване на международен правен ред, основаващ се на принципа на справедливост между нациите посредством правото и мира

- да си сътрудничи с другите неправителствени организации

- да установява контакти и обмен на информация между адвокатските колегии, асоциации и техните членове в целия свят

- да защитава професията на юриста

Създадена през 1947г., IBA e световна организация на правници, адвокатски асоциации и правни общности. Тя обединява 30 000 индивидуални адвокати и повече от 195 адвокатски асоциации и правни общности.