НАЦИОНАЛНО БЮРО ЗА ПРАВНА ПОМОЩ

Указания относно актовете, които следва да бъдат издавани от органите по чл. 25 ЗПП във връзка с допускането, осъществяването и отчитането на правната помощ
Указания на основание чл. 8 т. 1 и т. 6 от Закона за правната помощ
Работен вариант на проекта за изменение и допълнение на Закона за правната помощ от 11.04.2007 г.
Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за правната помощ
Седма национална конференция на ръководните органи на българската адвокатура на тема: “Проблеми на правната помощ”

ПРАВНА КНИЖНИНА

Нови книги, постъпили в библиотеката на ВАС