130 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА „ПРЕВОДНА СЪДЕБНА БИБЛИОТЕКА“ НА И. Н. МИНТОВ – ЕЖЕМЕСЕЧНИ КНИЖИЦИ ЗА ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ПРАВОСЪДИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ