ВИДЕОЗАПИС ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА, ПРОВЕДЕНО В ГР. СОФИЯ НА 26.02.2022 г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,Видеозаписът от проведеното на 26 февруари 2022 г. Общо събрание на адвокатите от страната, можете да гледате приложен по-долу.ВИСШ АД...


Списък на делегатите за Общото събрание на адвокатите от страната_26-27.02.2022

СПИСЪК НА ДЕЛЕГАТИТЕ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА – 26 и 27 февруари 2022 г. гр. София, „София Хотел БАЛКАН“ /Шератон/


ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ВИСШИЯ ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД за периода 26.02.2021 г.-26.02.2022 г.

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ВИСШИЯ ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД за периода 26.02.2021 г.-26.02.2022 г.


ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА ВИСШИЯ КОНТРОЛЕН СЪВЕТ ЗА 2021 г.

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА ВИСШИЯ КОНТРОЛЕН СЪВЕТ ЗА 2021 г. ПРЕД ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА, насрочено за 26 и 27 февруари 2022 г.Докладът е пр...


ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ за периода 1 юни 2021 г. - 17 февруари 2022 г.

Отчет за дейността на Висшия адвокатски съвет за периода 1 юни 2021 г. - 17 февруари 2022 г., приет с Решение №305 от 17.02.2022 г. на Висшия адвокатс...


ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ВАдвС - 2021 г.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ за финансовата 2021 г., обхващащ периода 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г.,приет с Решение...


ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДОСТЪПА ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 26 И 27 ФЕВРУАРИ 2022 г.

Уважаеми колеги, През 2022 г. Общото събрание на адвокатите от страната (ОСАС) е насрочено да се проведе на 26 и 27 февруари в гр. София, хотел „Балка...


© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни