Символ на победата на Доброто над Злото.

На Светлината над Тъмнината.
На Живота над Смъртта.
Нека всеки да възкреси в себе си образа на Христос и милосърдието на Бог.
Нека пламъкът от милионите свещи, запалени във Великденската нощ, да възкресяват вярата ни в доброто.
Така, както Иисус възкръсна, за да освети душите ни.
Светли празници! Обич и топлина в семействата ви!

Христос Воскресе!