За нуждите на следствието към Специализираната прокуратура предложението е за трансфер на пет щата, от които един от Националната следствена служба, два от Военно-окръжната прокуратура, един от Окръжна прокуратура – Търговище и един от Окръжна прокуратура – Добрич.

Междувременно прокурорската колегия на ВСС отказа да даде щатове на Апелативната специализирана прокуратура, въпреки постъпила молба от там, тъй като натовареността на апелативните спецмагистрати не обуславяла такава необходимост.

"Това е възможно най-балансираното решение. Приемам извода, че натовареността на Апелативната специализирана прокуратура не обосновава увеличаване на щата. Увеличаването на щата в Специализираната прокуратура би рефлектирало върху Апелативната специализирана прокуратура, но на по-късен етап. Взели сме почти всички мерки за специализираното правосъдие, които се налагат, включително щатовете за служители", заяви главният прокурор Сотир Цацаров.

На 18 януари Пленумът на ВСС гласува окончателното преместване на други девет магистрати от три институции (Следствения отдел към Софийска градска прокуратура (СГП), СГП и Окръжна прокуратура в Благоевград) към Специализираната прокуратура.

На днешното заседание се оказа, че двама прокурори от СГП, които миналата седмица бяха прехвърлени в Специализираната прокуратура, след изричното им съгласие, са се отказали да правораздават там и се връщат във СГП.

Прехвърлянето на щатове от обвиненията в страната към Специализираната прокуратура се налага с оглед на последните промени в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) от 5 ноември 2017 г., според които спецправосъдието пое делата за корупция по "високите етажи на властта".
Източник: http://legalworld.bg