СТАТИИ

Приложното поле на Конвенцията на Съвета на Европа от 1990 г. относно изпиране, изземване и конфискация на облагите от престъпление - Катерина Граматикова, адвокат от София, Адвокатско дружество "Добрев, Кинкин и Люцканов"
Допустимост на споразумението в дисциплинарното производство по Закона за адвокатурата - Георги Митов, адвокат от София, гл.асистент в ЮФ на СУ "Кл.Охридски"
Брачните договори в САЩ - Станислав Нацев, координатор в Клиника по семейно право в гр. Сиатъл, щат Вашингтон,САЩ

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Решения на Висшия адвокатски съвет

ПРАВНА КНИЖНИНА

Енциклопедия на административното правосъдие в България Васил Т. Василев, адвокат от София
В правните списания
Нови книги, постъпили в библиотеката на ВАС