СТАТИИ

Проблемите на реститутцията в практиката на Европейския съд по правата на човека - Снежана Сапунджиева, Адвокат от Софийската адвокатска колегия
Съучастие и „съвместно престъпно предприятие” - Антон Гиргинов, Професор, д-р по право, прокурор във Върховната касационна прокуратура

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Решения на Висшия адвокатски съвет
Разпореждане № 1 от 23.03.2007 г. на ВКС на РБългария

ДАНЪЧНИ ПРОБЛЕМИ

Решение № 7 по конституционно дело № 1 от 2007 г.
Указание на Национална агенция за приходите за уеднаквяване на практиката по прилагане на разпоредбата на чл. 3 от Закона за данък върху добавената стойност във връзка с Решение на конституционния съд № 7 от 23.04.2007 г.

ПРАВНА КНИЖНИНА

Антиеврейско законодателство в България през годините на Втората световна война, обнародвано в "Държавен вестник" - Петко Добчев
Ценен и актуален коментар на основните въпроси в Административно-процесуалния кодекс -Светла Петкова, Председател на VІ отделение на Върховния административен съд
В правните списания
Нови книги, постъпили в библиотеката на ВАС