Списание "Адвокатски преглед"

СПИСАНИЕ АДВОКАТСКИ
ПРЕГЛЕД

Брой 2
/м. февруари 2014г./

Към списанието


Можете да посетите стария сайт на Висшия адвокатски съвет на адрес http://old.vas.bg/