Каталог на библиотеката на ВАдвС


Речници
doc, 97 KB
Справочници, енциклопедии
doc, 46 KB
Общи съчинения по право
doc, 130 KB
Римско право
doc, 36 KB
Философия, методология на правото
doc, 45 KB
Помощни съдебни науки
doc, 49 KB
Увод в правото
doc, 22 KB
Международно право
doc, 43 KB
Международно публично право
doc, 30 KB
Европейско право
doc, 89 KB
Международни организации. Права на човека
doc, 50 KB
Международен арбитраж
doc, 23 KB
Международно наказателно право
doc, 23 KB
Международно частно право
doc, 48 KB
Държавно, административно право
doc, 38 KB
Държава, народ, държавна власт
doc, 31 KB
Конституционно право
doc, 73 KB
Изпълнителна власт
doc, 41 KB
Избирателно право. Избирателни системи
doc, 25 KB
Основни права. Права на човека
doc, 82 KB
Административно право
doc, 92 KB
Наказателно право. Обща част
doc, 76 KB
Наказателен процес
doc, 81 KB
Наказателно право
doc, 96 KB
Специална част на Наказателното право
doc, 68 KB
Пенитенциарно право
doc, 37 KB
Криминология
doc, 46 KB
Криминалистика
doc, 42 KB
Гражданско право
doc, 113 KB
Вещно право
doc, 67 KB
Облигационно право
doc, 78 KB
Семейно право
doc, 57 KB
Наследствено право
doc, 36 KB
Търговско право
doc, 113 KB
Търговско дело, финансово, данъчно право
doc, 144 KB
Патентно право. Авторско право
doc, 57 KB
Морско право
doc, 28 KB
Съдопроизводство
doc, 36 KB
Съдоустройство
doc, 48 KB
Гражданско съдопроизводство
doc, 59 KB
Съдебни лица
doc, 87 KB
Църковно право
doc, 113 KB
Трудово право
doc, 113 KB
Осигурително право
doc, 55 KB
Поземлено право
doc, 32 KB
Строително право
doc, 53 KB
Екологично право
doc, 27 KB
Туристическо право
doc, 20 KB
Политика
doc, 92 KB
Военно/Военноморско наказателно право
doc, 24 KB
Военно дело
doc, 46 KB
История
doc, 92 KB
Библиотека "А. Златанов"
doc, 123 KB
Периодични издания
doc, 42 KB
Библиографии
doc, 26 KB
Медии. Журналистика
doc, 27 KB
Реторика
doc, 28 KB
Психология
doc, 29 KB
Други
doc, 74 KB
Азбучен каталог 2001-2016 г.
doc, 1.7 MB