Становище по тълкувателно дело №5 / 2016 г.

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №5 / 2016 г. по въпросите: 1. Дължи ли се държавна такса при подаване на частна жалба против съдебни актове по админи...


Становище по тълкувателно дело №6 / 2016 г.

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №6 / 2016 г. по следния въпрос: „При неизпълнение на повече от едно условие на комплексното разрешително, извършв...


Становище по тълкувателно дело №10 / 2016 г.

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №10 / 2016 г. по следния въпрос: "Нищожен ли е резивизионен акт,, който при приложимата след 01.01.2013 г. редакци...


Становище по тълкувателно дело №1 / 2016 г. ОСГКТК

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №1 / 2016 г. ОСГКТК по следния въпрос: "Относно правото на пострадалия на обезщетение от делинквента над изплатено...


Становище по тълкувателно дело №1 / 2016 г. ОСНК

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №1 / 2016 г. ОСНК по следния въпрос: „Осъществява ли се от субективна страна съставът на престъплението по чл. 343в, ал...


Становище по съвместно тълкувателно дело №1 / 2016 г. ОСГК на ВКС и ОС I и II колегия на ВАС

Становища / Върховен касационен съд

Становище по съвместно тълкувателно дело №1 / 2016 г. ОСГК на ВКС и ОС I и II колегия на ВАС по въпроса: "На кой съд са подсъдни делата, обр...


Становище по съвместно тълкувателно дело №2 / 2015 г. ОСГКТК на ВКС и ОС на I и II колегии на ВАС

Становища / Върховен касационен съд

Становище по съвместно тълкувателно дело №2 / 2015 г. ОСГКТК на ВКС и ОС на I и II колегии на ВАС, по следния въпрос: „По кой процесуален ред и от кой...


Становище по тълкувателно дело №2 / 2016 г. ОСНК

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №2 / 2016 г. ОСНК по въпроси, относно чл. 343 от Наказателния кодекс.


Становище по тълкувателно дело №2 / 2016 г. ОСГК

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №2 / 2016 г. ОСГК по следния въпрос: "В случаите на доставяне на топлинна енергия за битови нужди в сграда - етажна соб...


Становище по тълкувателно дело №2 / 2016 г. ОСГКТК

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №2 / 2016 г. ОСГКТК по следния въпрос: „Включват ли се в кръга на лицата, легитимирани да получат обезщетение за...


Становище по тълкувателно дело №4 / 2016 г. ОСГК

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №4 / 2016 г. ОСГК по следния въпрос: Съставлява ли абсолютна процесуална пречка за съществуването и надлежното упр...


Становище по конституционно дело №1 / 2016 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело №1 / 2016 г., образувано по искане на Тричленен състав на Търговска колегия на Върховния касационен съд  за обяв...


Становище по конституционно дело № 2 / 2016 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело № 2 / 2016 г., образувано по искане на Петчленен състав на Върховния административен съд за установявяне на противоко...


Становище по конституционно дело №3 / 2016 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело №3 / 2016 г., образувано по искане на омбудсмана на Република България за установяване противоконституционност н...


Становище по конституционно дело №4 / 2016 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело №4 / 2016 г., образувано по искане на състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционн...


Становище по конституционно дело №8 / 2016 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело №8 / 2016 г., образувано по искане на Президента  на Република България за установяване на противоконституционно...


Становище по конституционно дело №11 / 2016 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело №11 / 2016 г., образувано по искане на Петчленен състав на I колегия на Върховния административен съд за установяване...


Становище по конституционно дело №13 / 2016 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело №13 / 2016 г., образувано по искане на Главния прокурор на Република България за задължително тълкуване на разпоредба...


© 2018 Висш адвокатски съвет
Created by Creato.bg

site.cookie-title

site.cookie-body