Становище по конституционно дело №7/2017 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело №7/2017 г., образувано по искане на Президента на Република България за даване на задължително тълкуване на разпоредб...


Брой 11/ноември 2017

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Протокол №11/08.12.2017 г.

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол от заседание на ВАдвС от 08.12.2017 г.


Протокол № 10/24.11.2017 г.

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол от заседание на ВАдвС от 24 ноември 2017 г.


Избран e официален доставчик на правно-информационна система

Актуално / Съобщения

По силата на сключен тригодишен договор с ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ, дружество „ЛАКОРДА“ АД е избрано за официален доставчик на правно-информационна сис...Брой 10/октомври 2017

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Становище по конституционно дело №5/2017 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело №5/2017 г., образувано по искане на 71 народни представители от 44-то Народно събрание за установяване на противоконс...


Брой 9/септември 2017 г.

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Дневен ред за извънредните заседания на ВАдвС на 8 и 9 .12.2017 г.

Актуално / Новини

Извънредни заседания


Висшият адвокатски съвет, на основание чл. 150, ал. 4 от Конституцията на Република България, сезира Конституционния съд на Република България с две искания за установяване на противоконституционност на разпредби от НПК и от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ

Актуално / Новини

Висшият адвокатски съвет, на основание чл. 150, ал. 4 от Конституцията на Република България, сезира Конституционния съд на Република България с две и...


Искане за установяване на противоконституционност на разпоредби от Наказателно-процесуалния кодекс

Становища / Конституционен съд

Искане от Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на разпоредби от НПК, както следва: на разпоредбата на чл. 50 и на разпор...


Искане за установяване на противоконституционност на разпоредби от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи от 2015 г.

Становища / Конституционен съд

Искане от Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на разпоредбите на § 15 от Преходни и Заключителни разпоредби към Закона...


Адвокатурата сезира Конституционния съд за промените в наказателния процес

Актуално / В медиите

За пръв път Висшият адвокатски съвет се възползва от правомощието сиМирела Веселинова


Висшият адвокатски съвет награди за поредна година студенти по право

Актуално / Новини

За поредна година Висшият адвокатски съвет отличи студенти юристи за написване на есе.Наградените тази година:Първото място е за Лора Петрова Любенова...


Протокол № 9/27.10.2017 г.

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол от изнесеното заседание на ВАдвС


Становище по тълкувателно дело №4 / 2016 г. ОСГТК

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №4 / 2016 г. ОСГТК с предмет следните въпроси: 1. Има ли правомощие председателят на кооперация или кооператив...© 2018 Висш адвокатски съвет
Created by Creato.bg

site.cookie-title

site.cookie-body