Протокол № 1 от 28.12.2016 г. на Избирателната комисия за избор на висши органи на българската адвокатура

Избори за висши органи на адвокатурата

П Р О Т О К О Л № 1НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 114, АЛ. 1, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 101, АЛ. 1, ОТ ЗАДнес, 28 декември 2016 год., се проведе заседание н...


Дневен ред за извънредното заседание на ВАдвС на 23.12.2016 г.

Актуално / Новини

І. Разглеждане на жалби по чл. 106, ал. 4 ЗА срещу решение на Избирателната комисия за избор на органи на АК-Кюстендил (продължение от 16.12.16 г.).До...


Дневен ред за заседанията в сградата на ВАдвС на 16.12.2016 г.

Актуално / Новини

Дневен ред за заседания в сградата на Висшия адвокатски съвет в София, ул. „Калоян“ № 1-а, които ще се проведат на 16.12.2016 г.:Съвместно...


Брой 12/м. декември 2016

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Покана за честването на Деня на Българската адвокатура - 22 ноември

Актуално / Новини

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,Висшият адвокатски съвет, Юридическият факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Центърът за обучение на...


Декларация на Висшия адвокатски съвет от 18.11.2016 г.

Актуално / Новини

Д Е К Л А Р А Ц И Я...


Дневен ред за заседанието на Висшия адвокатски съвет на 18.11.2016 г.

Актуално / Новини

І. Връчване наградите на победителите в годишното студентско състезание за написване на есе на тема „Призванието да си адвокат” и информац...


Програма на семинара на UIA11-12 ноември 2016 г.

Актуално / Новини

Програмата на семинара на UIA "Имиграцията в Европейския съюз - Регламентация и Съдебна практика. Ролята на адвоката можете да видите ТУК


Дневен ред за извънредното заседание на ВАдвС за 08.11.2016 г.

Актуално / Новини

І. Разглеждане на жалба срещу решения на избирателната комисия на АК-Кюстендил по чл. 103, ал. 2 от Закона за адвокатурата.Докладва Любомир Денев.ІІ....


Брой 11/м. ноември 2016

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ИЗДЪРЖАЛИ ВТОРАТА ЧАСТ ОТ ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛ. АДВОКАТИ И ДОПУСНАТИ ДО УСТЕН ИЗПИТ

Есенна сесия

Изпити за адвокати и мл. адвокати / Сесии

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ИЗДЪРЖАЛИ ВТОРАТА ЧАСТ ОТ ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ И ДОПУСНАТИ ДО УСТЕН ИЗПИТ, КОЙТО ЩЕ СЕ СЪСТОИНА 29 ОКТО...


Декларация на Висшия адвокатски съвет приета на заседанието проведено на 21.10.2016 г.

Актуално / Новини

ДЕКЛАРАЦИЯВисшият адвокатски съвет, при липсата на официално становище на българското правителството, изразява загрижеността си от коментираните в общ...


СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ИЗДЪРЖАЛИ ВТОРАТА ЧАСТ ОТ ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ И ДОПУСНАТИ ДО УСТЕН ИЗПИТ

Актуално / Новини

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ИЗДЪРЖАЛИ ВТОРАТА ЧАСТ ОТ ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ И ДОПУСНАТИ ДО УСТЕН ИЗПИТ, КОЙТО ЩЕ СЕ СЪСТОИНА 29 ОКТО...


Списък на кандидатите, издържали теста и допуснати до втората част (решаване на казуси) от писмения изпит за адвокати и младши адвокати, която ще се състои на 16 октомври 2016 год. от 14 часа в СУ „Св. Климент Охридски“

Есенна сесия

Изпити за адвокати и мл. адвокати / Сесии

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ИЗДЪРЖАЛИ ТЕСТА И ДОПУСНАТИ ДО ВТОРАТА ЧАСТ (РЕШАВАНЕ НА КАЗУСИ) ОТ ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ, КОЯТО ЩЕ СЕ...


© 2018 Висш адвокатски съвет
Created by Creato.bg

site.cookie-title

site.cookie-body