Брой 12/м. декември 2013

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Брой 11/м. ноември 2013

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Брой 10/м. октомври 2013

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Брой 9/м. септември 2013

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Държавен вестник - 2013 г.

Висш дисциплинарен съд / Дейности


Международна дейност - 2013 г.

Актуално / Международна дейност

04.12.2013 г. – 07.12.2013 г. – участие в откриване на съдебната година, гр. Париж, Франция27.11.2013 г. – 30.11.2013 г. – участие в 119-тото заседани...


Брой 7-8/м. юли-август 2013

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Брой 6/м. юни 2013

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Брой 4-5/м. април-май 2013

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Брой 3/м. март 2013

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Брой 2/м. февруари 2013

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Брой 1/м. януари 2013

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"

Становище по тълкувателно дело №:2/2013 г.

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №:2/2013 г. Зарадипротиворечива съдебна практика на административните съдилища относно характера на заповедта, издавана...


Становище по тълкувателно дело №:3/2013 г.

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №:3/2013 г. По искането от Омбудсмана на Република България за приемане на тълкувателно решение относно характера на о...


Становище по тълкувателно дело №:4/2013 г.

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №:4/2013 г. По поставените на тълкуване въпроси висшият адвокатски съвет изразява следното становище: При избор на ред...


© 2018 Висш адвокатски съвет
Created by Creato.bg

site.cookie-title

site.cookie-body