"Освен значимата проблематика, която се разглежда, считам за особено достойнство на представяната днес книга това, че макар да е осъществена като изследване в рамките на академичната работа на колегата Христев, тя отчита нуждите на практиката и отговаря на необходимостта от осигуряване на издания на доктрината, които да подпомогнат и улесняват работата на практикуващите юристи", каза още Ралица Негенцова.

В представянето взеха участие проф. дюн Атанас Семов, преподавател по право на ЕС в СУ "Св. Климент Охридски" и Соня Янкулова, съдия във Върховния администраивен съд.
Изданието се осъществява с подкрепата на Висшия адвокатски съвет.
Цялото приветствие на Ралица Негенцова можете да прочетете тук: