За 12-та поредна година удари „първият училищен звънец“ на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“. Както винаги досега откриването на учебната година се превърна в стилно тържество, на което присъстваха зам.-председателят на Народното събрание Явор Нотев, народният представител Емил Димитров, председателят и повечето от членовете на Висшия адвокатски съвет, членове на Висшия дисциплинарен съд и Висшия контролен съвет, председателят на Съюза на юристите в България Владислав Славов, Миглена Тачева – директор на Националния институт на правосъдието, Елена Чернева – председател на НБПП, председатели на адвокатски съвети от цялата страна, началникът на кабинета на министъра на правосъдието, членовете на УС на Фондация „Център за обучение на адвокати Кръстю Цончев“, множество адвокати, съдии, съдебни изпълнители.

ЦОА „Кръстю Цончев“ отговаря за продължаващата квалификация на адвокатите в Република България.

От създаването си през 2005 г. центърът, или както с обич го наричат всички - „адвокатското училище“ - е организирал над 700 семинара с над 42 000 участници в тях. Сред дейностите е организирането на семинари в ЦОА, в страната и в чужбина, обучение по право на ЕС, организирането два пъти годишно на семинари за подготовка на кандидати за адвокати и младши адвокати, дискусионни форуми. Със завидна доза креативност центърът успява да съчетае естествения си академизъм с модерни и разнообразни обучителни форми.

Лектори към ЦОА„Кръстю Цончев“ са над 150 специалисти от всички клонове на правото, сред които изтъкнати адвокати, съдии от Върховния касационен и Върховния административен съд, Софийския градски съд, Административния съд – град София, Софийския районен съд, специалисти от Министерство на правосъдието, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Национална агенция по приходите, Агенция по вписванията.

От началото на 2017 г. Центърът за обучение на адвокати предостави за пръв път свободен достъп до видео излъчване, чрез което желаещите могат да следят семинарите и в реално време.

Също за пръв път беше проведен съвместен семинар с Федералната адвокатура на Германия, посветен на професионалните права и задължения на немските адвокати и на въпросите от корпоративното право, касаещи адвокатите.

При изключителен интерес в началото на годината в Урануполи, Република Гърция се проведе семинар на тема „Брак, развод и последващ брак според Източноправославната църква“.

Фондация „Център за обучение на адвокати – Кръстю Цончев“ е учредена с решение на Висшия адвокатски съвет на 25 ноември 2005 година на основание на Закона за адвокатурата и Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Вписана е в регистъра на юридически лица с нестопанска цел на 16 декември 2005 година с решение на Софийски градски съд.