След едноминутно мълчание в памет на починалите през 2017 година адвокати, събитието бе официално открито.

Адвокатурата отново настоя за законодателни промени

Водещият на форума адвокат Атанас Стоянов (отляво, надясно), зам.-председателят на Висшия адвокатски съвет Людмил Рангелов, председателят на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцова, главният секретар на Съвета Стефка Въжарова, председателят на дисциплинарния съд Добринка Гърневска и председателят на Висшия контролен съвет Драгомир Димов

Сред официалните гости бяха заместник-председателят на Народното събрание Явор Нотев, заместник-председателят на правната комисия на парламента Филип Попов, нейният член Емил Димитров, председателят на Съюза на юристите в България Владислав Славов, председателят на Националното бюро за правна помощ Елена Чернева, частният съдебен изпълнител Мария Цачева, два мандата председателят на Висшия адвокатски съвет адв. Траян Марковски.

Емил Димитров (отляво, надясно), Владислав Славов, Мария Чернева и Явор Нотев

Специални поздравления за добре свършената работа на адвокатурата през изминалата година от трибуната на форума изразиха Явор Нотев, Владислав Славов и Мария Чернева.

Заместник председателят на Народното събрание благодари на колегите си, поздрави ги и им пожела успех и сила в трудните им задачи.

Председателят на Съюза на юристите в България Владислав Славов подчерта нуждата от подобряване на юридическото образование у нас и огромната необходимост от приемане на измемения в Закона за адвокатурата. "В страната продължават да работят девет юридически факултета,които годишно бълват около 2000 юристи със, според мен, средно образование. Адвокатурата нараства, проблемите й се увеличават. Ние реформа в съдебната система няма как да направим, ако не започнем от образованието. А там определено нищо не правим. Адвокатите в страната мисля, че вече са около 14 000. Второто, което искам да кажа в присъствието на народни представители, защото миналата година им беше неудобно да дойдат, и като че ли нямаше никой от Народното събрание, е следното – вече няколко Парламента търкалят измененията в Закона за адвокатурата и е крайно време да видят бял свят. Надявам се наистина този Парламент да се занимае най-накрая с този важен за всички нас законопроект", обърна се Славов към делегатите на Общото събрание на адвокатурата.

Специални поздравителни писма до Висшия адвокатски съвет бяха прочетени от името на: председателят на Конституционния съд Борис Велчев, заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева, правосъдният министър Цецка Цачева, главният съдебен инспектор Теодора Точкова, омбудсманът Мая Манолова и от евродепутата Ангел Джамбазки.

Веднага след поздравителните изявления, думата взе председателят на Висшия адвокатски съвет (ВАдвС) Ралица Негенцова, която представи годишния отчет за дейността на Съвета.

По данни на адвокатските съвети към 1 януари 2017 година адвокатите в България са 13 720, като от тях 48% са мъже, а 52% са жени. В тази бройка се включват и 563 младши адвокати.

B Eдинния peгиcтъp нa чyждecтpaннитe aдвoĸaти ca впиcaни oбщo 80 дyши oт 14 дъpжaви –члeнĸи нa EC - Гepмaния, Гъpция, Чexия, Aвcтpия, Oбeдинeнoтo ĸpaлcтвo, Pyмъния, Итaлия, Иcпaния, Дaния, Люĸceмбypг, Kипъp, Πoлшa, Фpaнция, Бeлгия.

Председателят на ВАдвС постави важен акцент на последните промени в Конституцията от 2015 година, с които бе създадена нова ал. 4 на чл. 150, според която "Висшия адвокатски съвет може да сезира Конституционния съд с искане за установяване на противоконституционност на закон, с който се нарушават правата и свободите на гражданите".

BAдC дори ce пoxвaли c пъpвитe двe дeлa, oбpaзyвaни oт Kонституционния съд, по искане на адвокатурата. Първото е подготвено от aдвoĸaтитe Дaниeлa Дoĸoвcĸa, Eмилия Heдeвa и Mилeн Paлчeв, c ĸoнcyлтaции oт пpoф. Дoнчo Xpycaнoв, и се отнася до пpoмeнитe в HΠK, от ĸoитo ce нacтoявa дa бъдaт oбявeни зa пpoтивoĸoнcтитyциoнни нaд 20 тeĸcтa.

Второто искане е насочено срещу пoпpaвĸи в Зaĸoнa зa coбcтвeнocттa и пoлзвaнeтo нa зeмeдeлcĸитe зeми, c ĸoитo ce въвeждa oбpaтнo дeйcтвиe нa paзпopeдбите и е подготвено от aдвoĸaтитe Eмил Ядĸoв, Aлбeнa Πиcĸoвa и Дaнaил Kaлинчeв.

Председателят на ВАдвС също подчерта важното значение на доразработването и приемането на промените в Закона за адвокатурата. За целта е създадена и работна група, в която са взели участие адвокатите Емил Ядков, Албена Пискова, Валя Гигова, Веселка Коева, Христо Христов, Милен Ралчев и Людмил Рангелов. Групата е провела 12 заседания, вследстиве на които е изготвила нов проект на изменения в Закона за адвокатурата, като е взела предвид всички отправени забележки към предишните предложения.

От годишния отчет на ВАдвС стана ясно още, че през изминалата година са били взети общо 660 решения от състава на Съвета, като нито едно от тях не е било обжалвано от Висшия контролен орган. През 2017 година членовете на Висшия адовкатски съвет са се явили на 11 дела , по които организацията е била страна, включително и пред Конституционния съд.

През отчетения период ВАдвС е подпомогнал 48 адвокати със здравословни проблеми и е осъществил над 10 дарения. На 13 адвокатски съвета пък е била отпусната безлихвена финансова помощ.

Председателят на Съвета Ралица Негенцова обърна специално внимание на нуждата от модернизация на адвокатурата. "С оглед цялостната реализация на електронното правосъдие и подготовката на адвокатурата за това, Висшия адвокатски съвет предвиди през 2018 година да бъдат изработени нови сайтове на всички адвокатски колегии, в които да бъде интегриран модула "Е-адвокатура", за да могат те да се превърнат в основен източник на информация и връзки на адвокатските съвети с ВАдвС и с останалите държавни, общински органи, граждани и юридически лица", подчерта Негенцова.

От отчета стана ясно още, че ВАдвС е дал становище по 9 дела в Конституционния съд, по които е бил конституиран като страна, участвал е и в тълкувателната дейност на Върховния касационен съд по 15 дела и по 3 във Върховния административен съд.

Финансовият отчет на ВАдвС за 2017 г. също бе представен на форума. Доклад по него прочете главният секретар на Стефка Въжарова.

Според финансовия отчет приходите на ВАдвС за изминалата година от такси, лихви, вноски и други са на стоийност 2 098 000 лв, а направените разходи са в размер на 2 822 000 лв. Общата наличност по банковите сметки на ВАдвС към края на 2017 година е 1 933 674, 63 лв.

Данните сочат, че приходната част на бюджета е изпълнена на 93%, разходната – на 91%, а планираният остатък е изпълнен на 131%.

Председателят на Висшия контролен съвет Драгомир Димов също представи доклад, в който отчете притеснителна неравномерност в темповете на събираемост на месечните вноски, които се превеждат от адвокатските съвети в страната, и осигуряват най-важното приходно перо в бюджета. Димов отчете и значително намалявяване на честотата в изплащането на задължения на адвокати по дисциплинарни наказания.

От доклада на председателя на Висшия дисциплинарен съд Добринка Гърневска пък стана ясно, че през миналата година са разгледани 97 дисциплинарни дела. В тях се включват и 12 производства по реабилитация на дисциплинарно наказани адвокати. Разгледани са и 65 жалби срещу решения на отделните колегии в страната. Първенци по обжалвани пред Висшия дисциплинарен съд решения са Софийската адвокатска колегия и Варненската адвокатска колегия с по 25 броя обжалвани решения.

Висшия дисциплинарен съд е установил, че дисциплинарните съдилища често допускат процесуални нарушения и срещат затруднения при субсидиарното приложение на НПК. По тази причина са били проведени и два семинара в страната, с цел изглаждане на създадалите се проблеми.

През отчетения период в състава на Висшия дисциплинарен съд са били 14 адвокати, като 9 от тях са били от Адвокатски колегии извън София.

Форумът продължи с дискусия по представените отчети и обсъждане на най-наболелите проблеми на адвокатурата, и съответно предложения за тяхното своевременно решаване.

Източник: http://legalworld.bg/69166.advokaturata-otnovo-nas...