Фокуока е една от 47-те префектури на Япония. Тя се намира в югозападната част на страната. В нея работят около 2 600 адвокати при население от над 5 млн. жители (9-та по население). В префектура Фокуока са разположени 26 града.

Гостите споделиха информация за провежданата от над осем години съдебна реформа в Япония, като акцентираха върху въведения институт на съдебния заседател в наказателния процес. Беше отбелязана изрично и възможността за ползване на безплатна правна помощ, в т. ч. и от чужди граждани.

Срещата премина при голям интерес, като двете страни се информираха взаимно за особеностите на съдебните си системи, детайли около придобиване и загубване на адвокатски права, гарантиране на правовия ред в България и Япония.

Японските адвокати, изследвайки добрите практики по света, са попаднали на Етичния кодекс на адвоката у нас, което е било един от поводите да поискат среща с Висшия адвокатски съвет на Република България.

Председателят на Висшия адвокатски съвет разказа подробно за устройството на българската адвокатура като подчерта нейния конституционно закрепен статут.

Гостите изразиха изключителното си задоволство от срещата и изказаха надежда за задълбочаване на контактите между българската и японската адвокатури.

Снимки от срещата можете да видите във фотогалерията на сайта.