Решение на № 145 от 23.06.2017 г. на Висшия адвокатски съвет

На заседание на Висшия адвокатски съвет с решение № 145/23.06.2017 г. бяха приети Правила за дейността на ВАдвС за финансово подпомагане на адвокати.


© 2019 Висш адвокатски съвет

site.cookie-title

site.cookie-body