Годишен финансов отчет на ВАдвС за финансовата 2016 г., обхващаща периода 01.01.2016 г. - 31.12.2016 г.

15.02.2017

Пълния текст на Годишния финансов отчет на Висшия адвокатски съвет за финансовата 2016 г., обхващаща периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. можете...

Дневен ред за извънредното заседание на ВАдвС за 17.02.2017 г.

09.02.2017

І. Разглеждане на жалби по чл. 106, ал. 4 от Закона за адвокатурата срещу решениe на избирателната комисия в АК-Благоевград и АК-ВарнаДокладва Любомир...

Отчетен доклад за дейността на Висшия дисциплинарен съд за периода 27.02.2016 г. - 25.02.2017 г.

08.02.2017

Пълния текст на Отчетния доклад можете да видите ТУК

Отчет за дейността на Висшия адвокатски съвет за периода от 27.02.2016 год. до 24.02.2017 год.

07.02.2017

Отчета за дейността на Висшия адвокатски съвет за периода от 27.02.2016 г. до 24.02.2017 г. можете да прочетете ТУК

Дневен ред за заседанието на ВАдвС за 26.01.2017 г.

19.01.2017

Дневен ред за заседаниетона Висшия адвокатски съвет за 26.01.2017 г.:І. Информация за събития и мероприятия в периода от 13.01.2017 г. до 26.01.2017 г...

Изпит по немски език за участие в Международна програма

16.01.2017

Уважаеми колеги,Приложено Ви изпращам информация за Международната програма за сътрудничество за адвокати за 2017 г., която Немската Фондация за между...

Дневен ред за заседанието на ВАдвС за 13.01.2017 г.

05.01.2017

І.Информация за събития и мероприятия в периода от 16.12.2016 г. до 13.01.2017 г.Докладва председателят на ВАС.ІІ.Дисциплинарни и други преписки.ІІІ...

Дневен ред за извънредното заседание на ВАдвС на 23.12.2016 г.

20.12.2016

І. Разглеждане на жалби по чл. 106, ал. 4 ЗА срещу решение на Избирателната комисия за избор на органи на АК-Кюстендил (продължение от 16.12.16 г.).До...

Дневен ред за заседанията в сградата на ВАдвС на 16.12.2016 г.

08.12.2016

Дневен ред за заседания в сградата на Висшия адвокатски съвет в София, ул. „Калоян“ № 1-а, които ще се проведат на 16.12.2016 г.:Съвместно...

Покана за честването на Деня на Българската адвокатура - 22 ноември

21.11.2016

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,Висшият адвокатски съвет, Юридическият факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Центърът за обучение на...

Дневен ред за заседанието на Висшия адвокатски съвет на 18.11.2016 г.

11.11.2016

І. Връчване наградите на победителите в годишното студентско състезание за написване на есе на тема „Призванието да си адвокат” и информац...

Програма на семинара на UIA11-12 ноември 2016 г.

08.11.2016

Програмата на семинара на UIA "Имиграцията в Европейския съюз - Регламентация и Съдебна практика. Ролята на адвоката можете да видите ТУК

Дневен ред за извънредното заседание на ВАдвС за 08.11.2016 г.

03.11.2016

І. Разглеждане на жалба срещу решения на избирателната комисия на АК-Кюстендил по чл. 103, ал. 2 от Закона за адвокатурата.Докладва Любомир Денев.ІІ....

Декларация на Висшия адвокатски съвет приета на заседанието проведено на 21.10.2016 г.

21.10.2016

ДЕКЛАРАЦИЯВисшият адвокатски съвет, при липсата на официално становище на българското правителството, изразява загрижеността си от коментираните в общ...

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ИЗДЪРЖАЛИ ВТОРАТА ЧАСТ ОТ ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ И ДОПУСНАТИ ДО УСТЕН ИЗПИТ

21.10.2016

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ИЗДЪРЖАЛИ ВТОРАТА ЧАСТ ОТ ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ И ДОПУСНАТИ ДО УСТЕН ИЗПИТ, КОЙТО ЩЕ СЕ СЪСТОИНА 29 ОКТО...

Дневен ред за заседанието на Висшия адвокатски съвет на 21.10.2016 г.:

14.10.2016

І. Информация за събития и мероприятия в периода от 30.09.2016 г. до 21.10.2016 г.Докладва председателят на ВАС.ІІ. Дисциплинарни и други индивидуални...

© 2018 Висш адвокатски съвет
Created by Creato.bg

site.cookie-title

site.cookie-body