Правила за финансово подпомагане

На заседание на Висшия адвокатски съвет с решение № 145/23.06.2017 г. бяха приети Правила за дейността на ВАдвС за финансово подпомагане на адвокати.


Декларация по чл. 10

Декларация (приложение № 1 към чл. 10,т. 7)


© 2017 Висш адвокатски съвет
Created by Creato.bg

site.cookie-title

site.cookie-body