Адвокатурата и другите правни професии отбелязаха Деня на Конституцията и юриста

Актуално / Новини

Лично президентът Румен Радев уважи тържественото събрание по повод 16 април - Деня на Конституцията и юриста. На тържеството присъстваха председателя...


Протокол от извънредното заседание на ВАдвС от 04.04.2018 г.

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол от извънредното заседание на ВАдвС от 04.04.2018 г.


Изпит за адвокати и младши адвокати - пролетна сесия 2018 г.

Актуално / Новини

Висшият адвокатски съвет определя съобразно чл. 3 от Наредба №2 за условията и реда за провеждане на изпити за адвокати и младши адвокати датите за пр...


Изпит за адвокати и младши адвокати - пролетна сесия 2018 г.

Изпити за адвокати и мл. адвокати / Сесии

Висшият адвокатски съвет определя съобразно чл. 3 от Наредба №2 за условията и реда за провеждане на изпити за адвокати и младши адвокати датите за пр...Задължително обучение на адвокатите – най-малко 8 часа годишно

Актуално / В медиите

Адвокатите ще са длъжни да участват в обучения за поддържане и повишаване на квалификацията си най-малко за осем учебни часа всяка година. А дали изпъ...


Мачей Шпунар: Бабата и дядото имат право на лични отношения с внуците си

Актуално / В медиите

Бабата и дядото имат право на лични отношения с внуците си. Това заключение по български казус представи днес генералният адвокат в Съда на Европейски...


Становище по тълкувателно дело №6 / 2017 г. ОСГК на ВКС

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №6 / 2017 г. ОСГК на ВКС с предмет следния въпрос: "В кой момент възниква вземането за заплащане на обезщетение на воен...


Протокол от заседание на ВАдвС от 23.03.2018 г.

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол от заседание на ВАдвС от 23.03.2018 г.


Протокол от заседание на ВАдвС от 22.03.2018 г.

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол от заседание на ВАдвС от 22.03.2018 г.


Информация за дейността на ВАдвС - 23.02.2018 г. - 22.03.2018 г.

Висш адвокатски съвет / Дейности

Информация за дейността на ВАдвС - 23.02.2018 г. - 22.03.2018 г.


Заповед № A-18/10.04.2018 за изменение и допълнение на заповед № А-17/05.04.2018 г.

Висш адвокатски съвет / Обществено обсъждане на нормативни актовеДоклад на работната група - Наредба № 4

Висш адвокатски съвет / Обществено обсъждане на нормативни актове / Наредба № 4


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за обучение и квалификация на адвокатите

Висш адвокатски съвет / Обществено обсъждане на нормативни актове / Наредба № 4


Мотиви към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за обучение и квалификация на адвокатите

Висш адвокатски съвет / Обществено обсъждане на нормативни актове / Наредба № 4На 16 април: Съюзът на юристите в България организира тържествено честване на Деня на Конституцията и юриста

Актуално / В медиите

Съюзът на юристите в България (СЮБ) организира тържествено честване на Деня на Конституцията и юриста на 16 април, в деня на професионалния си празник...


© 2018 Висш адвокатски съвет
Created by Creato.bg

site.cookie-title

site.cookie-body