Общо събрание на адвокатите от страната

Общото събрание на адвокатите от страната се свиква ежегодно от Висшия адвокатски съвет с писмена покана, която се изпраща до 15 януари на адвокатскит...

Правилник за организацията и дейността на Комисията по правни въпроси към ВАдвС

Висш адвокатски съвет / Комисия по правни въпроси

Правилник за организацията и дейността на Комисията по правни въпроси към Висшия адвокатски съвет.


Център за обучение на адвокати "Кръстю Цончев"

Фондация “Център за обучение на адвокати - Кръстю Цончев” е учредена с решение на Висшия адвокатски съвет на 25 ноември 2005 година на основание на За...Нормативна уредба

Библиотека


Декларация на Висшия адвокатски съвет - 28.07.2017 г.

Актуално / Новини

Висшият адвокатски съвет изразява безпокойство относно предприетата от прокуратурата на Република България атака срещу член на независимия държавен ор...


Брой 7/м. юли 2017

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Декларация на Висшия адвокатски съвет - 25.07.2017 г.

Актуално / Новини

ДЕКЛАРАЦИЯНа 24.07.2017 г. нотариус Валентина Механджийска и нейната дъщеря – помощник-нотариус Мира Глосова - бяха нападнати и пребити в центъра на С...


ВСС е единодушен - адвокатите трябва да имат достъп до всички дела

Актуално / Новини

Висшият съдебен съвет (ВСС) единодушно реши, че ще направи такива промени в Правилника за администрацията на съдилищата, че да гарантира достъп на вси...


IN MEMORIAM

Актуално / Съобщения

На 11.07.2017 г. от този свят си отиде един праведен Човек – Кристиан Таков. Ерудиран правник, обичан преподавател, истински борец за тържество на пра...


Протокол № 6/7.07.2017 г.

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол № 6 от заседанието на Висшия адвокатски съвет, проведено на 7 юли 2017 г


Обръщение на Висшия адвокатски съвет

Актуално / Новини

Във Висшия адвокатски съвет постъпиха сигнали от адвокати от различни адвокатски колегии за незаконосъобразна практика на отделни частни съдебни изпъл...


Писмо от Георги Дичев - Председател на Съвета на КЧСИ

Актуално / Новини

Писмо, вх. № 1574 от 29.06.201г. до Председателя на ВАдвС от г-н Георги Дичев - Председател на Съвета на Камарата на частаните съдебни изпълнители


Дневен ред за заседанието на ВАдвС за 7 юли 2017 г.

Актуално / Новини

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ на 07.07.2017 г.1. Информация за събития и мероприятия за периода 23.06.2017 г.- 07.07.2017 г....


Брой 6/м. юни 2017

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


© 2018 Висш адвокатски съвет
Created by Creato.bg

site.cookie-title

site.cookie-body