Историческа справка

Висш адвокатски съвет / История на ВАдвС

Първият опит за цялостна законодателна уредба на адвокатската професия е направен с постановленията на глава Х “За адвокатите”, (чл.181-211) от Закона...Декларация по чл. 10

Висш адвокатски съвет / Комисия за финансово подпомагане на адвокати

Декларация (приложение № 1 към чл. 10,т. 7)


Статут и структура

Висш контролен съвет


Статут и структура

Висш адвокатски съвет

Висшият адвокатски съвет е юридическо лице със седалище в София. Той се състои от 15 основни и 10 резервни членове, които се избират с четиригодишен м...


Общо събрание на адвокатите от страната

Общото събрание на адвокатите от страната се свиква ежегодно от Висшия адвокатски съвет с писмена покана, която се изпраща до 15 януари на адвокатскит...© 2018 Висш адвокатски съвет
Created by Creato.bg

site.cookie-title

site.cookie-body