Становище по тълкувателно дело №5 / 2017 г. ОСНК

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №5 / 2017 г. ОСНК с предмет следните въпроси:1. Кога влиза в сила присъдата/решението в случай на оттегляне на въззивна...


25-ти октомври - Ден на европейските адвокати

Актуално / Новини

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,На 25-ти октомври празнуваме Деня на европейските адвокати. На този ден отбелязваме общите ценности на адвокатската професия във всичк...


Окончателно в ГПК: Задължителна трета инстанция при разнобой с КС и Съда на ЕС

Актуално / Новини

Горещ спор за привилегиите на банките, те остават засега
Разпределение по зали за писмения изпит на кандидатите за адвокати и младши адвокати - есенна сесия октомври-ноември 2017 г.

Изпити за адвокати и мл. адвокати / Сесии

Разпределение на кандидатите по зали в СУ "Климент Охридски"


Списък на кандидатите за изпит за адвокати и младши адвокати октомври-ноември 2017 г.

Изпити за адвокати и мл. адвокати / Сесии

Списък кандидати есенна сесия


Протокол № 8/28.09.2017 г.

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол от заседанието на Висшия адвокатски съвет, проведено на 28 септември 2017 г.


Протокол № 7/15.09.2017 г.

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол № 7 от заседанието на Висшия адвокатски съвет, проведено на 15 септември 2017 г.


Дневен ред за изнесеното заседание на ВАдвС - 27.10.2017 г.

Актуално / Новини

Дневен ред за изнесеното заседание във Велинград


Брой 8/м. август 2017 г.

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"
Становище по тълкувателно дело №4 / 2017 г. ОСНК

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №4 / 2017 г. ОСНК по следните въпроси: Налице ли са основания за промяна на тълкуването, дадено в т.1.1., т.1.2.1., т.1...


Становище по тълкувателно дело №3 / 2017 г. ОСНК

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №3 / 2017 г. ОСНК по следните въпроси:1. Тече ли давностен срок по чл. 82 от НК по отношение на подлежащо на изпълнение...


Становище по тълкувателно дело №2 / 2017 г. ОСГК

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №2 / 2017 г. по следния въпрос: Кой правен субект дължи цената на доставената топлинна енергия за битови нужди съгласно...


ЦЕНТЪРЪТ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ ОТКРИ УЧЕБНАТА СИ ГОДИНА

Актуално / Новини

За 12-та поредна година удари „първият училищен звънец“ на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“. Както винаги досега откриването на учебнат...


ПЛОВДИВСКАТА АДВОКАТУРА ОТБЕЛЯЗА 120 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО СИ

Актуално / Новини

120 години от създаването си отбеляза пловдивската адвокатура. Освен представената едноименна книга с автор адв. Янко Гочев пловдивските адвокати бяха...


© 2018 Висш адвокатски съвет
Created by Creato.bg

site.cookie-title

site.cookie-body