Висшият адвокатски съвет, на основание чл. 150, ал. 4 от Конституцията на Република България, сезира Конституционния съд на Република България с две искания за установяване на противоконституционност на разпредби от НПК и от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ

Актуално / Новини

Висшият адвокатски съвет, на основание чл. 150, ал. 4 от Конституцията на Република България, сезира Конституционния съд на Република България с две и...


Искане за установяване на противоконституционност на разпоредби от Наказателно-процесуалния кодекс

Становища / Конституционен съд

Искане от Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на разпоредби от НПК, както следва: на разпоредбата на чл. 50 и на разпор...


Искане за установяване на противоконституционност на разпоредби от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи от 2015 г.

Становища / Конституционен съд

Искане от Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на разпоредбите на § 15 от Преходни и Заключителни разпоредби към Закона...


Висшият адвокатски съвет награди за поредна година студенти по право

Актуално / Новини

За поредна година Висшият адвокатски съвет отличи студенти юристи за написване на есе.Наградените тази година:Първото място е за Лора Петрова Любенова...


Протокол №9/27.10.2017 г.

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол от изнесеното заседание на ВАдвС


Становище по тълкувателно дело №4 / 2016 г. ОСГТК

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №4 / 2016 г. ОСГТК с предмет следните въпроси: 1. Има ли правомощие председателят на кооперация или кооператив...Списък на кандидатите за изпит за адвокати и младши адвокати, допуснати до устен изпит.

Актуално / Новини

Списък на кандидатите за изпит за адвокати и младши адвокати, допуснати до устен изпит, който ще се проведе на 25 ноември 2017 г. от 9.00 ч. в гр....


Списък на кандидатите за изпит за адвокати и младши адвокати, допуснати до устен изпит.

Изпити за адвокати и мл. адвокати / Сесии

Списък на кандидатите за изпит за адвокати и младши адвокати, допуснати до устен изпит, който ще се проведе на 25 ноември 2017 г. от 9.00 ч. в гр....


Списък на кандидатите, издържали теста и допуснати до втората част (решаване на казуси) от писмения изпит за адвокати и младши адвокати, която ще се състои на 12 ноември 2017 г. от 14, 00 ч. в СУ „Св. Климент Охридски“.

Актуално / Новини

Списък на кандидатите, издържали теста и допуснати до втората част (решаване на казуси) от писмения изпит за адвокати и младши адвокати, която ще се...


Списък на кандидатите, издържали теста и допуснати до втората част (решаване на казуси) от писмения изпит за адвокати и младши адвокати, която ще се състои на 12.11. 2017 г. от 14, 00 ч. в СУ „Св. Кл. Охридски“.

Изпити за адвокати и мл. адвокати / Сесии

Списък на кандидатите, издържали теста и допуснати до втората част (решаване на казуси) от писмения изпит за адвокати и младши адвокати, която ще се...ПРИЗНАНИЕ ЗА АДВОКАТУРАТА И ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Актуално / Новини

Българската адвокатура и Висшият адвокатски съвет получиха признанието на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Това се случи при тържест...ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Актуално / Новини • Актуално / Съобщения


22 ноември - Ден на българската адвокатура

Актуално / Новини

На 22 ноември 2017 г. предстои отбелязване на Деня на българската адвокатура.


Изпит за адвокати и младши адвокати, есенна сесия 2017 г.

Есенна сесия

Изпити за адвокати и мл. адвокати / Сесии

С решение № 225 от 15 септември 2017 г. Висшият адвокатски съвет определи следните дати за провеждане на Есенната сесия за 2017 г. на изпита за адвока...


Есенна национална конференция на българската адвокатура на тема: "Гражданска отговорност на адвоката. Проблеми при застраховането на адвокати и адвокатски дружества"

Актуално / Новини

Гражданската отговорност на адвоката и проблеми при застраховането на адвокати и адвокатски дружества обсъди на редовната си есенна Национална конфере...


© 2018 Висш адвокатски съвет
Created by Creato.bg

site.cookie-title

site.cookie-body