динственият гардероб в Съдебната палата в София да се превърне в деловодство, където да се настанят служители на Софийския апелативен съд. Такава препоръка отправи днес Пленумът на Висшия съдебен съвет към председателя на Върховния касационен съд, който е стопанин на сградата.

Решението не беше взето единодушно. Против него гласуваха Лозан Панов, Атанаска Дишева и Йордан Стоев. От дебатите стана ясно, че адвокатите не са питани адвокатите какво мислят по въпроса, нито им е предложено друго помещение, където да сменят връхните си дрехи с тогите.

Според шефа на ВКС гардеробът не следва да се превръща в помещение за служители, тъй като се ползва от адвокати, от прокурори от органи извън палатата, при посещения на официални делегации и т.н. Панов добави, че, за да се пригоди за нуждите на администрацията, трябват специални разрешителни, защото Съдебната палата е паметник на културата. Все пак мнозинството в съвета реши помещението да бъде реконструирано, за да отговори на изискванията за деловодство, макар че ще се ползва временно с тази цел.

Предложението за това бе на Комисията за управление на собствеността (КУС), а поводът – искане от председателя на Софийския апелативен съд за осигуряване на три допълнителни стаи за кабинети за деветима съдии и още едно помещение за служба „Деловодство“. По този повод КУС се е срещнала с шефовете на САС Даниела Дончева, на Военно-апелативния съд Димитър Фикиин, на Софийския военен съд Свилен Александров и на Софийския окръжен съд Пламен Петков.

На тази среща е било решено ВоАпС да освободи един голям кабинет за нуждите на САС и да се премести в по-малък, който сега се ползва от СВС. Освен това Софийският военен съд ще предостави на САС други две стаи.

Тези предложения минаха без никакви спорове във ВСС.

Но идеята гардеробът да стане деловодно помещение не мина без дискусия. Според Лозан Панов Съдебната палата е пренаселена и това предизвиква проблеми не само за САС, но и за ВКС и СГС.

Според него решение на проблема може да се намери, ако органи на съдебната власт, които са с ниска натовареност и малък числен състав, бъдат преместени от Съдебната палата в друга сграда. Такава вероятно може да бъде осигурена така, както бе намерено ново място за специализираните органи в сградата на бившия Механотехникум на бул. „Ал. Стамболийски“.

В Съдебната палата в столицата в момента се помещават Върховният касационен съд, Софийският апелативен съд, Военно-апелативният съд, Софийският градски съд, Софийският окръжен съд, Софийският военен съд, главният прокурор и администрацията му, Върховната касационна прокуратура и Софийската градска прокуратура.

Членове на съвета обаче заявиха, че предоставянето на гардероба за нуждите на САС е временна, палиативна мярка, докато генерално не бъде разрешен проблемът с пренаселеността на палатата.

Всъщност въпросът за преместването на част от съдебните органи от палатата е чувствителен за магистратите. От протокола на КУС от заседанието, на което е била обсъждана темата за допълнителни помещения за САС, става ясно, че в свое писмо председателят на апелативния съд Даниела Дончева е предложила в нови сгради да бъдат преместени Военно-апелативният съд, Софийският окръжен и Софийският военен съд. Шефът на СВС Свилен Александров е заявил на въпросното заседание, че „магистратите от съда са обидени от предприетите действия от страна на председателя на Апелативен съд гр. София“.

Според запознати в Съдебната палата има помещение, което може да се използва временно за нуждите на деловодството на САС, без това да създава неудобства на адвокатите и гражданите. Става дума за зала на партерния етаж, която е предвидена за кафене, но така и не се използва. Само от време на време там се провеждат коктейли по различни поводи. Но дали и как ще бъде решен проблемът с пренаселеността на сградата, тепърва ще става ясно.

Същевременно на днешното си заседание Пленумът на ВСС реши да купи още два апартамента в София, които бъдат приобщени към ведомствения фонд.

Единият от тях е в кв. „Гевгелийски“, а другият е на бул. „Патриарх Евтимий“. Общата сума, за която ще бъдат купени жилищата, е за около 43 000 лева. Стана ясно, че и двата апартамента са в окаяно състояние и се нуждаят от ремонт. Общо 66 души – магистрати и служители, чакат да получат ведомствен апартамент в столицата.

Източник: https://news.lex.bg/%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5...