Става дума за чл. 48., чл. 49, чл. 50 и чл. 51 от правилата и те миналата година бяха атакувани от ВАП.

С тях се регламентира как се преизчислява потреблението на ток, ако няма електромер, повреден е или отчита неточно.

„Сред основанията на протеста са, че посочените норми са приети в нарушение на основни начала на административното производство – законност; равенство; достъпност, публичност и прозрачност; последователност и предвидимост и при неспазване на приложими разпоредби на Закона за нормативните актове, въведени за гарантиране на принципите за обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност“, припомнят от ВАП.

ВАС всъщност отменя разпоредбите, защото през 2013 г., когато са приети от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране не е спазена процедурата. За обществено обсъждане е публикуван само проектът на правила, но не и мотиви и доклад към него. Затова ВАС констатира нарушение на чл. 26 и чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове и отменя четирите разпоредби.

Източник: https://news.lex.bg/%D0%B2%D0%B0%D1%81-%D0%BE%D1%8...