Научно-практическата конференция "Правни проблеми по прилагането на ГПК. Възможните решения" е организирана от Висшия адвокатски съвет под патронажа на председателя на парламентарната комисия по правни въпроси Данаил Кирилов и идва точно в разгара на дискусията на второ четене по мащабни изменения в ГПК.

Затова е от особено значение, че форумът няма да има за цел само да открои проблемите, но и да посочи възможните решения, с които да бъдат запознати депутатите. Целта е действието на основни институти в кодекса да бъде оценено от теоретична и практическа гледна точка - от представители на научната мисъл, на съда и на адвокатурата.

"Целта на конференцията е да събере на едно място всички колеги юристи, които имат досег с проблемите по прилагането на ГПК - съдии, адвокати, научни работници, депутати, защото 10 години са достатъчно дълъг период, за да може да бъде направен анализ на действащата правна уредба и по какъв начин тя е въздействала върху обществените отношения, които регулира. Проблемите по прилагането на ГПК трябва да бъдат видени и огледани от различни гледни точки - през призмата на правната теория и в чисто практически аспект, чрез анализа на практикуващите юристи. Анализът на правоприлагането трябва да формира извод за това какви са проблемите и в тях да бъде намерено или поне да бъде поставена основата на търсенето на адекватни разрешения, включително и за предложения за законодателни изменения. Всички ние - адвокати, съдии и юристи, представляваме правната общност на България, а правото е ценност за всички. И не по пътя на противопоставянето, а по пътя на обединяване на усилието на всички, които имат досег с проблемите на ГПК, може да се стигне до справедливи и разумни разрешения, които да направят така, че правото да служи на човека, а да не е самоцел", обясни членът на Висшия адвокатски съвет Валя Гигова, която е модератор и основен двигател на конференцията.

Едно от най-обсъжданите нововъведения при приемането на ГПК - правилата на касационното обжалване, ще бъде коментирано от зам.-председателите на Върховния касационен съд и ръководители на Гражданската и Търговска колегии Красимир Влахов и Дария Проданова, както и от преподавателя по граждански процес в СУ "Св. Климент Охридски" проф. Анелия Мингова.

Критичен анализ на уредбата на неприсъственото решение ще направи доц. Таня Градинарова, преподавател по граждански процес в УНСС. А за проблемите при въззивното производство ще говори адвокат Георги Атанасов.

През първия от двата дни на конференцията практици и теоретици ще обсъждат още отмяната на влезли в сила решения, по който въпрос ще говори адвокат Кина Чутуркова, преклузиите на права относно факти и доказателства, както и задължителната практика на ВКС.

Вторият ден от форума е посветен на обезпечителното и заповедното производство, а в центъра му е горещата в момента тема за изпълнителния процес. Очаква се своите идеи за това как да бъде опростено и оптимизирано изпълнителното производство да изложи върховният съдия Борислав Белазелков. Ще бъде коментирано и актуалното предложение за въвеждане на 10-годишна абсолютна давност за задълженията на физически лица.

Фактът, че председателят на правната комисия е патрон на конференцията дава знак, че депутатите ще опитат да съобразят вижданията на най-големите специалисти в областта на гражданския процес при предстоящите изменения в ГПК.

Финалът е посветен на производствата по граждански дела при действието на правото на Европейския съюз, като по темата изложение ще направи доцент д-р Боряна Мусева, адвокат и преподавател в катедра "Международно право и международни отношения" на СУ "Св. Климент Охридски"

"Правен свят" е медиен партньор на събитието и ще опита да представи най-интересната част от дискусиите.

Още за научно-практическата конференция „Правни проблеми по прилагането на Гражданския процесуален кодекс. Възможните разрешения”

Очаква се до края на октомври Народното събрание да приеме на второ четене измененията в Гражданския процесуален кодекс (ГПК). Това съобщи председателят на парламентарната Комисия по правни въпроси Данаил Кирилов в края на двудневната научно-практическа конференция „Правни проблеми по прилагането на Гражданския процесуален кодекс. Възможните разрешения”. Форумът е организиран от Висшия адвокатски съвет и е под патронажа на парламентарната Комисия по правни въпроси.

Още по темата:

http://www.parliament.bg/bg/news