В момента почасовата ставка на вещите лица е 2,3% от МРЗ, която сега е 510 лв. Така експертите получават 11,73 лв. на час.

Освен това наредбата предвижда, че от 1 януари 2019 г. и трудът на вещите лица през почивните дни и по време на официални празници ще се заплаща по-скъпо. В момента те могат да получават до 100% отгоре върху обичайното възнаграждение, ако са работили през тези дни. Сега наредбата предвижда за експертизи, извършени в почивни дни, възнаграждението да може да бъде увеличено от 75 % до 150 %, а за работа на официални празници – с от 100% до 200%.

В наредбата обаче е създадена гаранция срещу злоупотреби и е предвидено, че когато се налага експертизата да бъде извършена в почивни дни или на официални празници, това се посочва в акта за възлагането ѝ. Т.е. вещото лице не може самоволно, само за да получи по-високо възнаграждение, да реши да работи през празниците и почивните дни.

Източник: https://news.lex.bg/%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%8...

Още по темата: http://defakto.bg/2018/10/05/%D0%B2-%D0%B4%D1%8A%D...