Националното бюро за правна помощ работи и занапред ще продължава да работи със софтуерен продукт за отчитане и заплащане на предоставената правна помощ от служебните адвокати, вписани в Националния регистър за правна помощ.

За разпространената невярна информация по висящо гражданско производство, НБПП ще потърси ангажиране на отговорността на адв. Райна Аврамова на основанията, предвидени в Закона за адвокатурата.