„Упражняване на адвокатската професия в дигиталната ера - необходимост от качествено нови умения и знания“, „Използване на информационните технологии в работата на адвоката – удобство или необходимост?“, „Общ Регламент за защита на личните данни – предизвикателства пред адвокатската професия“ са част от темите, които бяха обсъдени по време на форума. Разискванията разшириха обхвата на правните професии, като засегнаха ефекта на дигитализация и върху други правни професии.

В конференцията участваха министърът на правосъдието Цецка Цачева, представляващият Висшия съдебен съвет Боян Магдалинчев, Микеле Лучерини президент на FBE, Маргарет Графен фон Гален – вицепрезидент на CCBE, Константин Димитров – член на изпълнителния комитет на UIA, Атанас Темелков - председател на ДАЕУ и др.

Международната конференция ще се проведе на 22 юни в „Гранд хотел София“, като сред участниците са едни от най-добрите специалисти в сферата на дискутираната тема, както и представители на адвокатските съвети от страната.