Проверка на „Лекс“ в регистъра на адвокатите показа, че тя е вписана в него на 4 декември 2017 г. Посочено е още, че решението да стане част от колегията в Перник е взето на 26 октомври м.г. А обявеният адрес за контакти е в с. Кладница, Пернишко.

През юли миналата година се разбра, че Светла Петкова е одобрена за съдебен заседател в Софийския градски съд. Тогава тя бе посочила, че до 3 октомври е член на ВСС, а в мотивационното си писмо беше заявила, че ще допринесе за повишаване на ефективността и качеството на правосъдната дейност на СГС. За лица, които могат да потвърдят професионалните ѝ качества, тя беше е посочила колежката си от ВСС Галя Георгиева и тогавашния председател на Върховния административен съд Георги Колев.

На 11 юли м.г. Светла Петкова се закле като съдебен заседател, но депозира молба до СГС да бъде спряна от разпределение на дела до 30 ноември т.г., като бе посочила служебни и лични причини за това.

На 17 ноември 2017 г. Петкова е депозирала молба за спиране от разпределение до 15 февруари 2018 г. по здравословни причини, а в края на януари т.г. вече поискала да бъде освободена като съдебен заседател, защото става адвокат. Това на практика означава, че тя не е влизала като съдебен заседател по нито едно дело, т.е. няма да има нужда от довършване на вече започнати такива.

На последното заседание на Съдийската колегия на предишния състав на съвета, Петкова бе наградена по повод пенсионирането си от съдебната система. Тя благодари и се извини на цялата съдебна система, че е била един от вносителите на предложението за избор на Лозан Панов за председател на ВКС.

Преди да стане член на ВСС, Светла Петкова беше съдия във Върховния административен съд.
Източник: https://news.lex.bg/%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8...