УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

От името на Висшия адвокатски съвет и от мое име имам удоволствието да Ви поздравя по повод Деня на конституцията и юриста. Този ден е гордост за всички нас. Ден, в който са положени основите на българската държавност, ден, станал не случайно и празник на българските юристи, значима част от които са и българските адвокати.

Конституцията определя адвокатската професия като изключитолно важна за защита на свободите, правата и законните интереси на гражданите и юридическите лица. Това звучи още по-силно днес, когато България е извела принципа на правовата държава като водещ принцип на всички институции, организации и хора. В светлината на всичко това се откроява гласуваното доверие и възложената голяма отговорност на българските адвокати да сезират Конституционния съд, при засегнати или застрашени права на българските граждани.

Адвокатската професия е уникална не само с това, че е единствената, закрепена в българската Конституция, но е уникална и с това, че е единствената професия, призвана да бъде опозиция на всяка власт.

В навечерието сме на 130 годишнината от приемането на първия Закон за адвокатите през 1888 г. 130 години, през които адвокатската професия е преживяла шест исторически промени в своята организация и дейност (Законът за адвокатите от 1888 г., Закона за адвокатите от 1925 г. , Закон за адвокатите от 1947 г., Указа за адвокатурата 1952 г., Закона за адвокатурата, в сила на 30 септември 1991 г. действащият Закон за адвокатурата е приет през 2004 г.), а днес българската адвокатура е неразривна част от семейството на европейските адвокатури и незаменим гарант за защита на правата, свободите и интересите както на българските, така и на европейските граждани и юридически лица.

Нашето оръжие и сила са словото, правните доводи, истината.

Затова днес, ние - българските адвокати, няма да отстъпим пред трудностите, проблемите на деня, негативната енергия и пред всичко, пречещо на хуманната ни професия.

Убедена съм, че ще успеем да защитим делото на предците ни и да останем верни в борбата за право, истина и достойнство.

Желая здраве, мъдрост и професионални успехи !

Честит празник!

РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА
Председател на Висшия адвокатски съвет