Дневен ред за заседанието на ВАдвС за 15.09.2017 г.

                                    Д Н Е В Е Н   Р Е Д НА ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 15.09.2017 г.            1/ Информация за събития и мероприятия за периода 07.07.2017 г.- 14.09.2017 г.
                                                      Докладва : Председателят на ВАдвС

           2/ Презентация на новия сайт на Висшия адвокатски съвет.
                                                      Докладва : Работната група
 
           3/ Финансови въпроси.
                                                  Докладва: Главният секретар на ВАдвС
         
          4/ Провеждане на изпити за придобиване права на адвокат – организационни въпроси.
                                                  Докладва : Председателят на ВАдвС

          5/ Информация на работната група по ЗИД на Закона за адвокатурата.
                                                 Докладва : Емил Ядков – председател на
                                        работната група

          6/ Обсъждане на тема за Есенната конференция на българската адвокатура, насрочена за 28.10.2017 г.
                                                  Докладва : Председателят на ВАдвС

          7/ Организация на Конференция по повод взаимоотношения и взаимодействие между отделните правни професии – определяне на тема, дата и място на провеждане, участници.
                                                 Докладва : Председателят на ВАдвС

          8/ Организация на Конференция по повод 60 години от подписването на т.нар. Римски договори и 10 години от членството на България в Европейския съюз със заглавие : „Прилагане правото на ЕС в България в периода 2007–2017 г.“ - определяне на партньори, дата и място на провеждане, участници.
                                                   Докладва : Председателят на ВАдвС
           9/ Научно-практическа конференция „Правни проблеми по прилагането на ГПК. Възможните разрешения“, дата на провеждане 06 и 07.10.2017 г.- организационни въпроси.
                                                Докладват : Председателят на ВАдвС и
                                                                      Валя Гигова, член на ВАдвС

          10/ Дисциплинарни и индивидуални преписки.
                                                Докладват : Членове на ВАдвС

          11/ Информация за предстоящи събития и мероприятия.
                                                Докладва : Председателят на ВАдвС
 
          12/ Разни.

                                                Главен секретар на ВАдвС
                                                                                        Стефка Въжарова

?>