НОВ ПРАВИЛНИК ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА В СЪДИЛИЩАТА

          Нов Правилник за администрацията в съдилищата прие Висшият съдебен съвет. Актът е обнародван  в бр.68 на Държавен вестник от 22.08.2017 г. и е в сила от датата на обнародването.
 
Съдържанието на Правилника можете да видите тук:
 
          Припомняме, че Висшият съдебен съвет се ангажира пред ръководството на адвокатурата да направи такива промени, с които да гарантира достъп на всички адвокати по делата, независимо дали са пълномощници на страните. На заседание на ВСС, проведено на 20.07.2017 г., вижданията на адвокатурата по въпроса защити председателят на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцова, заедно със заместниците си Людмил Рангелов и Атанас Стоянов и с главния секретар на Съвета Стефка Въжарова. В тяхно присъствие ВСС демонстрира необичайно единодушие, като подкрепи предложените от адвокатите текстове с абсолютно единодушие (17 „за“, 0 „против“ и 0 „въздаржал се“).
 
статия в „Правен свят“ от 20.07.2017 г. - тук:
 
          Проблемът възникна след издадената заповед на председателя на Софийския градски съд (СГС) Калоян Топалов, с която беше органичен достъпа на адвокатите само до тези дела, по които са упълномощени. "Досега много рядко някой съд си е позволявал това и ще се наложи да детайлизираме регулацията в правилника, така че чл. 31 ЗА да се прилага еднакво от всички съдилища.", заяви по време на заседанието на ВСС Каролина Неделчева – член на ВСС и ръководител на работната група по изготвянето на новия Правилник.
?>