Дневен ред на заключителното заседание на Висшия адвокатски съвет (мандат 10.05.2013-31.03.2017) за 31.03.2017 г.:

І.Информация за събития и мероприятия в периода от 24.03.2017 г. до 31.03.2073 г.

Докладва председателят на ВАС.

 

ІІ.Дисциплинарни и други преписки.

 

ІІІ. Финансови въпроси.

Докладва главният секретар на ВАС

 

ІV. Разни.

 

?>