Отчетен доклад за дейността на Висшия дисциплинарен съд за периода 27.02.2016 г. - 25.02.2017 г.

Пълния текст на Отчетния доклад можете да видите ТУК

?>