Отчет за дейността на Висшия адвокатски съвет за периода от 27.02.2016 год. до 24.02.2017 год.

Отчета за дейността на Висшия адвокатски съвет за периода от 27.02.2016 г. до 24.02.2017 г. можете да прочетете ТУК

?>