Декларация на Висшия адвокатски съвет от 18.11.2016 г.

               

            Д Е К Л А Р А Ц И Я                                                                                                                                                                                                                                                                                

            През последните години съдебната власт в Република България има особено  нисък кредит на доверие от обществото. Българските граждани  изискват радикална промяна от институциите - съд и прокуратура, за да получат ефективна защита на правата и свободите си, както и да отпаднат каквито и да е съмнения за корупция и вмешателство в независимостта на съда. Адвокатурата е неразривно свързана с правосъдието като ежедневен участник  в  работата на съдебната власт и не може да бъде безучастна  към проблемите й, въпреки опитите да се принизи ролята й в реформирането на системата.   

            Висшият адвокатски съвет е изразявал  многократно и на различни форуми  позицията си по съдебната  реформа,  за която се говори твърде много, но която реално не се случва. Вместо да се  предприемат ефективни мерки за подобряване на качеството и бързината на правораздаването и да се удовлетворят нуждите и очакванията на обществото, в последно време  реформата се сведе до  борби вътре в институциите и лично между техни представители.
           Висшият адвокатски съвет изразява тревога от:
-    проявите на открито противопоставяне между съд и прокуратура и особено от опита на прокуратурата да се намеси в независимостта на съда и  да го контролира;   
-    разделението на членовете на Висшия съдебен съвет на групи, които не могат да комуникират нормално помежду си и да вземат решения по значими въпроси;
-    публичното охулване на висши  представители на съдебната система, което срива доверието на хората в съда;
-    внушенията, които се правят, че контактите между съдии и адвокати са винаги незаконни и неморални.

?>