ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №1 ОТ 9.7.2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Заповед за публикуване за обществено обсъждане на съставения от Съвета и приет на 16.09.2016 г. окончателен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, заедно с мотивите към проекта. ТУК

ПРОЕКТ:  Наредба за именение и допълнение на Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения (Обн., ДВ бр.64 от 23.07.2004 г.; изм. и доп., бр. 2 от 09.01.2009 г.,;  доп., бр.43 от 08.06.2010 г.; изм и доп., бр.28 от 28.03.2014 г.; изм. бр. 10 от 05.02.2016 г. с Решение № 14820 от 10.12.2014 г. на ВАС по а.д. № 10395 от 2014 г.) ТУК

МОТИВИ: Към проекта за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения ТУК

?>