Изпит по френски език за Международен стаж, организиран от Парижката адвокатска колегия - 2016 г.

Уважаеми колеги,
        С настоящото Ви уведомяваме, че Парижката адвокатска колегия организира Международен стаж за млади адвокати,

в който са поканени да участват и български адвокати, отговарящи на условията, поставени от Парижката адвокатска колегия : да са на възраст до 40 години и с добро ниво на владеене на френски език.
        Стажът ще се проведе през месец октомври и ноември 2016 г.
        Изпитът по френски език за определяне на стажантите ще се проведе на  11.07.2016 г. от 9.00 ч.  в  сградата  на  Висшия  адвокатски  съвет  – гр. София, ул. „Цар Калоян” № 1-А.
        В случай че желаете да участвате в изпита, моля изпратете във Висшия адвокатски съвет: молба с трите си имена и висшето учебно заведение, което сте завършили. Желателно е да получим и документ за владеене на френски език.
         Всички документи трябва да бъдат получени във Висшия адвокатски съвет не по-късно от 06.07.2016 г.

?>