Skip Navigation LinksНачало > Статут и структура на ВАС

СТАТУТ
на Висш адвокатски съвет

            Висшият адвокатски съвет е юридическо лице със седалище в София. Той се състои от 15 основни и 10 резервни членове, които се избират с четиригодишен мандат от общо събрание на адвокатите от страната. То се състои от представители на адвокатските колегии при норми на представителство 1 делегат на 40 адвокати. Общото събрание избира отделно председател на Висшия адвокатски съвет, който се включва в броя на редовните му членове. Измежду тях се избират двама заместник-председатели и главен секретар.

           Висшият адвокатски съвет свиква и провежда общо събрание на адвокатите от страната, изпълнява негови решения и дава отчет пред него, определя встъпителните и годишните вноски на адвокатите за бюджета си, издава наредби, възложени със Закона за адвокатурата, произнася се по жалби срещу незаконосъобразни решения на общото събрание на адвокатските колегия и по законосъобразността на избора на адвокатските съвети, произнася се по жалбите и протестите срещу постановленията на адвокатските съвети за допускането до стаж и за приемането на адвокати, води списък на адвокатите в страната, който се обнародва в Държавен вестник, осигурява и одобрява разходите за дейността на Висшия контролен съвет и Висшия дисциплинарен съд.
Членове на Висшия адвокатски съвет


 1.   Ралица Босилкова Негенцова - Председател
 2.   Юрий Дончев Бошнаков – Заместник председател
 
3.   Йордан Цветанов Йорданов – Заместник председател
 
4.   Валентин Габриел Бенатов – Главен секретар
 
5.   Атанас Иванов Железчев
 6.   Грета Пенчева Петрова
 7.   Димитър Дочев Илковски
 8.   Ели Иванова Христова
 9.   Емилия Недева Недева
10.  Любомир Колев Денев
11.  Марио Унчов Топчийски
12.  Милен Борислав Ралчев
13.  Петър Александров Зафиров
14.  Стоян Митев Желев
15.  Хари Николов Хараламбиев

 
Резервни членове:
1.    Красимир Борисов Аврамов
2.    Хари Андреев Владимиров
3.    Димо Вергилов Димов
4.    Петър Стоянов Божков
5.    Емил Димитров Велинов
6.    Иван Христов Апостолов
7.    Добринка Георгиева Гърневска
8.    Димо Райнов Стоянов 
9.    Бойко Цветков Ботев
10.  Нели Любомирова Виодорова


Членове на Висшия контролен съвет:

1.    Петър Кирилов Петров – Председател
2.    Цветана Иванова Чуклева
3.    Александър Савов Даскалов
4.    Станислав Йорданов Тонов
5.    Драгомир Георгиев Димов  


Членове на Висшия дисциплинарен съд:

1.    Емануил Любомиров Георгиев – Председател 
2.    Радостин Димитров Станчев
3.    Иван Дончев Бораджиев
4.    Иво Александров Стефанов
5.    Катя Иванова Станкова
6.    Йордан Василев Митков
7.    Александър Хараланов Попчев
8.    Ели Илиа Келесис – Тодорова
9.    Лидия Георгиева Атанасова
10.   Момчил Савов Савов
11.   Ангел Кръстев Ангелов
12.   Гаврил Стефанов Благоев
13.   Нина Николова Седефова
14.   Орлин Иванов Симеонов


  ТърсенеАктуална информация

Дневен ред за изнесеното заседание на Висшия адвокатски съвет на 25.04.2014 г. във Велико Търново:

17.04.2014

Висшият адвокатски съвет поздравява всички колеги с Деня на конституцията и юриста

16.04.2014

Председателят на Висшия адвокатски съвет предложи ВКС да излезе с тълкувателно решение

11.04.2014

Изпит за адвокати и младши адвокати пролетна сесия 2014 г.

31.03.2014

Дневен ред за заседанието на Висшия адвокатски съвет за 21.03.2014 г.:

13.03.2014